ลูกเสือราชาธิวาส

 

๑ กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือ

พระมหาธีรราชเจ้าผู้สถาปนา

ลูกเสือไทย

 ข้าลูกเสือเชื้อไทย ใจเคารพ                  

ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
             
พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี                 

ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
            
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย                     

 ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
            
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา                     

เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
            
ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง         

กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
            
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน                       

ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย

 

ขอร่วมรำลึกนึกพระคุณ

 กองลูกเสือพิเศษราชาธิวาส

 

แจ้งลบความคิดเห็น